Inżynier ds. obsługi technicznej i gwarancyjnej nieruchomości

Twój zakres obowiązków

 • koordynowanie procesu przygotowania lokali do sprzedaży i obsługi posprzedażowej
 • czynny udział w procesie przekazywania lokali mieszkalnych
 • obsługa techniczna nieruchomości
 • weryfikacja oraz usuwanie usterek zgłaszanych przez klientów
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych
 • odpowiedzialność za jakość i terminowość prowadzonych prac,
 • nadzór nad pracą wykonawców w zakresie serwisów gwarancyjnych i usuwania usterek
 • uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i odbiorach robót organizowanych przez Zamawiających
 • czynne uczestnictwo w procesie realizacji inwestycji, obserwacja procesów robót wykończeniowych,
 • odpowiedzialność za prawidłową ewidencję zleceń, fakturowanie usług i rozliczeń materiałowych związanych z obsługą gwarancyjną

Nasze wymagania

 • minimum roczne doświadczenie w pracy w firmie generalnego wykonawstwa robót budowlanych
 • wykształcenie wyższe kierunek: budownictwo (warunek konieczny)
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • mile widziane posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej sanitarnej
 • mobilności i dyspozycyjności w ramach powierzonych obowiązków.
 • umiejętność pracy z wymagającym Klientem, wysoka kultura osobista
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, asertywność, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, odpowiedzialność oraz terminowość
 • umiejętność pracy w dynamicznym tempie
 • prawo jazdy kat. B

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • niezbędne narzędzia pracy
 • ubezpieczenie grupowe
 • prywatną opiekę medyczną