Inżynier Robót Budowlanych

Twój zakres obowiązków

 • Bieżący nadzór i kontrola procesu realizacji inwestycji;
 • Wykonywanie robót zgodnie z umową, projektem technicznym oraz założonym harmonogramem;
 • Zarządzanie oraz współpraca z podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót;
 • Organizacja i bezpośredni nadzór nad pracą podległych zespołów, w szczególności w zakresie: jakości, terminowości, wydajności i bezpieczeństwa realizowanych robót;
 • Odpowiedzialność za realizację robót zgodnie z przyjętą dyscypliną budżetową;
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań;
 • Zapewnienie realizacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP, inicjowanie działań zapobiegających powstawaniu zagrożeń dla zdrowia i życia podległego personelu.

Nasze wymagania

 • 2 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w budownictwie – preferowane obiekty kubaturowe;
 • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe: Budownictwo;
 • Posiadanie zgodnych z wymogami prawnymi Uprawnień Budowlanych – mile widziane
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności zarządzania procesem budowlanym, koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Obsługa komputera, MS Office, AutoCad;
 • Wspieranie kierownictwa budowy w planowaniu robót;
 • Analizowanie dokumentacji technicznej;
 • Nadzorowanie, koordynacja i rozliczanie ekip wykonawczych, sporządzanie przedmiarów i obmiarów;
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
 • Samodzielność, komunikatywność, inicjatywa połączona z dobrą organizacją pracy;
 • Przestrzeganie procedur, norm, przepisów bhp.

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie połączone z premiami za realizację celów budowy;
 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się organizacji;
 • Możliwość poszerzania doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów, zapewniającego gwarancję zawodowego i osobistego rozwoju;
 • Możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o dużym potencjale;
 • Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.