Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L,z 2016 nr 119, str.1)-dalej „RODO” – informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest MODERNA HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-351), ul. Zajęcza 1A lok. U2 , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000621819, NIP 5862307288, REGON 364635825 (Administrator), zaś współadministratorami danych są podmioty powiązane z Administratorem kapitałowo lub osobowo.
 • Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
 1. formularze wypełniane w biurach sprzedaży MODERNA;
 2. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag;
 3. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 4. podczas korzystania z zasobów strony www.moderna.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików Cookies – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Używamy ich dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu, zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony moderna.pl.
 5. Strona moderna.pl korzysta z narzędzi typu Marketing Automation, które zbierają dane dotyczące użytkownika na potrzeby Administratora. Zbieranie powyższych danych, ma na celu ułatwienie Państwu dokonania zakupu odpowiedniego dla profilu użytkownika. Należy mieć, zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji lub zasugerowania produktów, które naszym zdaniem mogą go interesować.
 • Dane osobowe będą przetwarzane są dla celów:
 1. marketingowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. na podstawie 6 ust 1 pkt a) RODO,
 2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i współadministratorów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie 6 ust 1 pkt a) RODO – do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie 6 ust 1 pkt f) RODO – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom powiązanym z Administratorem kapitałowo lub osobowo, osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem (w tym współpracującym z Administratorem: podmiotom świadczącym obsługę IT, obsługę księgową, obsługę prawną, kurierom).
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których możecie Państwo z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 RODO.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Stosowane przez Administratora zautomatyzowane algorytmy komputerowe dokonują wyboru grupy docelowej dla konkretnej kampanii marketingowej. Dzieje się tak w oparciu o szereg posiadanych przez Administratora informacji – głównie takich jak dane demograficzne, dane geograficzne, preferencje konsumenckie, dane dotyczące zamożności. Dzięki tym mechanizmom możemy w sposób możliwie najbardziej precyzyjny i najmniej uciążliwy dla odbiorców wykonywać naszą działalność. Jeżeli elementem danej kampanii jest udzielenie wybranej grupie docelowej rabatu na usługi lub zaproszenie jej do skorzystania z dedykowanej dla tej grupy oferty– wówczas dochodzić będzie do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w oparciu o profilowanie w rozumieniu RODO.

Skontaktuj się w sprawie lokalu

Wymagane jest wypełnienie tego pola.

Wymagane jest wypełnienie tego pola.

Wymagane jest wypełnienie tego pola.

toggle Rozwiń Zwiń

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

Dziękujemy za wysłanie wiadomości
Wkrótce jeden z naszych doradców skontaktuje się z Państwem