Aktualności

Moderna członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

25/03/2024

Moderna Holding dołączyła do grona członków PLGBC (ang. Polish Green Building Council), czyli Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. To element rozwoju firmy, który jest potwierdzeniem przykładania przez Modernę szczególnej wagi do kwestii ochrony zdrowia i środowiska naturalnego poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Scala History 10

Inwestycja Scala History realizowana jest z uwzględnieniem wymogów certyfikacji BREEAM

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, która ciąży zwłaszcza na branży budowlanej, dlatego korzystając z własnego doświadczenia oraz doświadczeń Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, chcemy przyczynić się do zmian korzystnych w perspektywie długofalowej. Wielokrotnie mierzyliśmy się z projektami, które wymagały od nas zmiany podejścia, ale zawsze traktowaliśmy to jako wyzwanie, nie smutną konieczność. Polityka naszej firmy ewoluuje od 15 lat, ale nasze wartości pozostają niezmienne: tworzyć najwyższej jakości inwestycje z uwzględnieniem potrzeb ludzi. Nadal będziemy realizować ambitne projekty w zgodzie z naszą wizją i wyobraźnią, ale ze szczególnym uwzględnieniem trendów ekologicznych i zrównoważonego budownictwa, które są dzisiaj kluczowym obszarem transformacji we wszystkich sektorach gospodarki.

Adam Małaczek - Moderna Holding - Prezes Zarządu

Adam Małaczek – Moderna Holding – Prezes Zarządu

Więcej o 15 latach działalności i rozwoju firmy można przeczytać na łamach magazynu Forbes: 15 lat idei Superior Living.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności (blisko 80 organizacji „green building councils”) skupionych w ramach World Green Building Council. PLGBC reprezentuje polski sektor budownictwa ekologicznego na arenie międzynarodowej. Daje to szansę na aktywny udział w globalnych dyskusjach, wymianę poglądów i wpływanie na kształtowanie światowych trendów.

Misją stowarzyszenia jest transformacja budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania i rozbierania był jak najbardziej zrównoważony.

Strategia PLGBC opiera się na czterech kluczowych elementach:

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Fundamentem strategii są działania zmierzające do propagowania i wdrażania zrównoważonej gospodarki zasobami.

Zmiana klimatu

Aby przeciwdziałać zmianom klimatu, Stowarzyszenie będzie podejmować działania w dwóch kluczowych obszarach – mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu.

Zdrowie i jakość życia

Głównymi narzędziami są inicjatywy służące do promowania i popierania zasad ogólnie rozumianego well-beingu ludzi.

Bioróżnorodność

Działania promujące bioróżnorodność.

Moderna już teraz realizuje inwestycję Scala History w zgodzie z najlepszymi praktykami zrównoważonego budownictwa, co przyczyni się do uzyskania certyfikatu BREEAM, który jest potwierdzeniem ich spełnienia. W podobnym zakresie planowane są obie inwestycje, które firma projektuje we Wrocławiu.

System akredytacji BREEAM wykorzystuje uznane miary właściwości, które porównywane są do wartości wzorcowych w celu oceny procesów specyfikacji, projektowania, budowy i użytkowania budynku. Obejmują one między innymi: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transportową, materiały i konstrukcję, zarządzanie eksploatacją i realizacją, gospodarkę wodą i odpadami.

 

Powiązane wiadomości

Skontaktuj się w sprawie lokalu

Wymagane jest wypełnienie tego pola.

Wymagane jest wypełnienie tego pola.

Wymagane jest wypełnienie tego pola.

toggle Rozwiń Zwiń

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

Dziękujemy za wysłanie wiadomości
Wkrótce jeden z naszych doradców skontaktuje się z Państwem