Relacje inwestorskie

Dane finansowe

Podstawowe skonsolidowane dane finansowe Moderna Holding

Rachunek zysków i strat31.12.2023
TYS. PLN
31.12.2022
TYS. PLN
31.12.2021
TYS. PLN
31.12.2020
TYS. PLN
31.12.2019
TYS. PLN
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi165 365      177 128150 86677 378211 105
Zysk brutto ze sprzedaży62 199        59 55857 60721 78852 533
Zysk netto13 413        38 74719 8444 19430 080
BilansTYS. PLNTYS. PLNTYS. PLNTYS. PLNTYS. PLN
Aktywa trwałe266 842220 575121 251119 01598 002
Aktywa obrotowe478 101392 131400 813258 369195 224
Kapitał własny142 775128 37469 85750 31245 440
Zobowiązania długoterminowe169 772200 088196 684179 134150 496
Zobowiązania krótkoterminowe417 999272 875243 311139 42189 674
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem745 043612 706522 065377 383293 226

Ogłoszenia

Komunikat Zarządu Spółki Moderna Holding sp. z o.o. w sprawie opublikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023

Prognoza Zadłużenia na 2024 r.

Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii G

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 'G’ Moderna Holding z dn.30.06.2022

Uchwała zarządu w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii G

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii G

Komunikat Zarządu Spółki Moderna Holding sp. z o.o. w sprawie częściowego wykupu obligacji serii FRaporty

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.09.2023

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.06.2023

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.03.2023

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.12.2022

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.09.2022

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.06.2022

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.03.2022

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.12.2021

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.09.2021

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.06.2021

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.03.2021Sprawozdania


Półroczne

Dane Finansowe gkmh H1 2023

Dane Finansowe gkmh H1 2022


Roczne:

Sprawozdania 2023

Sprawozdania 2022

Sprawozdania 2021

Procesy grupowe

Ogłoszenie planu połączenia MH i MHF

Skontaktuj się w sprawie lokalu

Wymagane jest wypełnienie tego pola.

Wymagane jest wypełnienie tego pola.

Wymagane jest wypełnienie tego pola.

toggle Rozwiń Zwiń

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

Dziękujemy za wysłanie wiadomości
Wkrótce jeden z naszych doradców skontaktuje się z Państwem